Montáž - Podlahové šterbinové vyústky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Montáž

Montáž může být libovolná podle zvyklostí montážní firmy. Z naší zkušenosti doporučujeme použít pro výškové vyrovnání vyústky při její montáži nerezové závitové tyče o průměru 8mm spolu s chemickou kotvou.

Doporučený postup montáže je následující:
 
 • odstranit hliníkovou ochrannou krytku
 
 • spojit více kusů do jednoho celku, SPOJ MUSÍ BÝT V JEDNÉ VÝŠCE A BEZ MEZERY!
 
 • VYÚSTKU VYPODLOŽIT TAK ABY „0" BYLA +- 2 mm
 
 • SROVNAT ROVNOBĚŽNĚ S OKNEM (podívat se po délce štěrbiny)
 
 • VYCENTROVAT NA STEJNÉ MEZERY OD KRAJE
 
 • vyvrtat koncové díry Ø10mm skrz připravené otvory
 
 • otvory vyfoukat
 
 • nařezat závitové tyče M8 (přesah na podložku a matku + seřízení)
 
 • vtlačit chemickou maltu, na špatně dostupné díry použít hadičku na špičku anebo kapsli s  chemickou maltou
 
 • závitové tyče M8 vkládat krouživým pohybem skrz otvor, bude zajištěna osovost a přesah  závitové tyče
 
 • nechat zavadnout a pak vyústku odstranit a našroubovat spodní matky s podložkou
 •  vyústku opět nasadit a umístit horní podložky a matky dotáhnout
 
 • NÁSLEDUJE KONTROLA 0", ROVNOBĚŽNOSTI, SPOJŮ A MEZER OD KRAJŮ
 • nyní můžete vrtat všechny ostatní díry Ø10mm skrz připravené otvory, vyústka je     zafixována ve správné poloze
 
 • vyfoukat
 
 • vtlačit chemickou maltu a vložit závitové tyče M8
 
 • sundání vyústky a našroubovaní spodních matic s podložkou
 
 • usazení vyústky a přišroubování horní matkou s podložkou
 
 • PŘESNĚ USTAVIT DO „0" A ROVINOSTI ZA POMOCÍ LASERU A VODOVÁHY, seřízení se provádí pomocí spodních matic
 
 • utáhnutí horních matic
 
 • ZNOVU CELKOVÁ KONTROLA ROVNOBĚŽNOSTI S OKNEM, SPRÁVNÉ VÝŠKY „0" A SPOJE
 
 • krytku vrátit na vyústku a zalepit páskou
 
 • VŠECHNY SPOJE VYÚSTKY A SPOJE S POTRUBÍM ZATĚSNIT SILIKONEM A LEPÍCÍ PÁSKOU
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky